Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
- wyliczenie zobowiązania podatkowego,
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- sporządzenie zeznania rocznego,
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS