Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

- tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
- tworzenie polityki rachunkowości,
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- dekretacja dokumentów,
- uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
- zestawienie obrotów i sald,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 -reprezentowanie Klienta przed U.S.i ZUS,
- archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.
- wystawianie faktur VAT sprzedaży,
- prowadzenie kasy i przelewów bankowych